Bestuur

Het bestuur van Fair Chance bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter; Mariëtte Bac – Engels
Penningmeester; Henk La Grand
Secretaris; Wim Lindeman
Lid; Jer Ponsen
Lid; Femke Noomen - van der Linde
Lid; Vivian van den IJssel
Lid; Willie van Leeuwen - Broer

bestuursfoto 31 05 17

v.l.n.r. Henk La Grand, Marian Vonk, Femke Noomen, Vivian van den IJssel, Mariëtte Bac- Engels en Wim Lindeman

Klik hier voor onze Facebook-pagina

Stichting Fair Chance Krimpen aan den IJssel
website aangeboden door INTERWEAVE

anbi